Transfertryck

Transfertryck är den metod som fungerar bäst för låga volymer då man inte behöver göra någon schablon/kliché. Med transfertryck blir trycket först tryckt på ett substrat (det kan göras med laser, plotter, screen eller print- & cut). Trycket pressas sedan mot produkten under hög temperatur, och tack vare värmen så smälter transferns adhesiv och fäster ordentligt på produkten.

Transferpress med dubbelplatta