Grafikformat & Filtyper

Det finns många olika format att spara bilder i, och det är lätt att gå vilse i djungeln av filformat. Det som lämpar sig bäst för ett specifikt tillfälle kan vara helt fel vid ett annat. Här beskriver vi olika filtyper och vilka bildformat de fungerar med.

Grafik – Vektorgrafik & Pixelgrafik

Vektorer vs Pixlar

VEKTORGRAFIK: I en vektorgrafik består bilden av geometriska former, som linjer, cirklar eller kurvor. Med hjälp av dessa geometriska former definieras bilden matematiskt, och på så sätt kan en vektorgrafik förstoras oändligt utan kvalitetsförlust, eftersom bilden beräknas på nytt varje gång.

Vektorgrafik skapas med grafikprogram såsom Adobe Illustrator, Corel Draw eller Inkscape. Hos oss kan vektorgrafik användas som tryckförlaga för bl a plottertryck, lasergravyr och brodyr. Vektorgrafik sparas i filformaten EPS, AI, CDR, SVG och PDF.

Pixelgrafiken ser ut som mosaik i för låg upplösning.

PIXELGRAFIK: Pixelgrafik är en datorgrafik där bilden placeras som ett raster av så kallade pixlar (bildpunkter). Varje pixel har en färg, och om en bild med pixelgrafik förstoras så förstoras även de enskilda pixlarna. Därför ser bilder med tilltagande förstoring grövre, kantigare eller ”pixlad” ut – som mosaik.

Pixelgrafik skapas med grafikprogram såsom Adobe Photoshop, Corel Paint eller GIMP, ellar att du helt enkelt bara tar en bild med mobilkameran. Hos oss används pixelgrafik som tryckförlaga för bl a storformatprint . Upplösningen på en rasterbild anges i dpi (dots per inch) och återger antalet bildpunkter per tum. Rasterbilder och pixelgrafik sparas i filformaten TIFF, PNG, JPG, PSD

En djungel med filnamn och olika format

Filformat (V) = Vektorgrafik, (P) = Pixelgrafik, (V+P) = båda

EPS (ENCAPSULATED POSTSCRIPT)(V+P)

EPS används oftast för vektorgrafik och rastergrafik och är ett öppet format vilket gör att det kan användas i flera programvaror, exempelvis av Adobe Illustrator och Photoshop. Formatet är i princip samma som TIFF bara att den här filtypen är klar för tryck. EPS stödjer inte transparens i objekt, då lämpar sig AI bättre. Ett tips är att undvika att spara med jpeg-komprimering för bildkvalitetens skull.

AI (ADOBE ILLUSTRATOR) – (V)

Det här filformatet utvecklades av Adobe för vektorbaserade ritningar i antingen EPS- eller PDF. Bildfilerna i en AI-fil sparas i vektorformat och kan därför förstoras i oändlighet utan att förlora sin kvalitet. Det beror på att AI är uppbyggt av linjer istället för pixlar. Det här gör formatet optimalt för skapande av allt från logotyper och ikoner till stora expo-produktioner. Nackdelen är, precis som med PSD-filer, att det är svårt för en mottagare att hantera filen utan rätt program installerat.

PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT) – (V+P)

Filformatet används för att paketera typsnitt, bilder, formulärfält, knappar och länkar i en och samma fil. PDF-filen komprimerar innehållet och väger därmed mindre än vad ursprungsfilerna gjorde.

Formatet uppfanns av Adobe och är nu en öppen standard som regleras av ISO (International Organization for Standardization), det är också en av de största fördelarna med formatet. Alla kan öppna och se filen med rätt utseende och slipper därmed exempelvis ha typsnitt sparade lokalt på datorn.

Nackdelen är att den i vissa lägen är besvärlig att redigera och jobba vidare med. Du kan komma runt det genom att bibehålla redigeringsmöjligheterna, då på bekostnad av filstorleken – eller genom att göra enklare justeringar med Adobe Acrobat.

PSD (PHOTOSHOP DOCUMENT FILE) – (P)

PSD är Photoshops eget format, specialiserat för bildbehandling. All information, som lager och markeringar, följer med i formatet. PSD är att föredra om du vill jobba aktivt med filen men den bör sedan exporteras till ett format som passar kanalen den ska användas i framöver. Nackdelen kan vara att mottagaren av filen inte kan hantera den om de själva inte har Photoshop installerat.

JPEG (JOINT PHOTOGRAPHIC EXPERTS GROUP) – (P)

JPEG, ibland med filändelse JPG, är ett filformat för bilder och används främst för digitala foton som ska publiceras på webben. Formatet är bildförstörande vilket betyder att dess komprimeringsmetod ger reducerad bildkvalitet. Varje gång du sparar filen tas små, små beståndsdelar av din bild bort och den datan kan sedan inte återskapas. Det finns en väg runt problemet och det är att spara i JPEG Lossless men då får du plötsligt en väldigt tung fil istället.

Trots det är JPEG det mest populära valet på webben eftersom du har möjlighet att effektivt hålla ner storleken på filen och därmed få snabba webbsidor. Formatet lämpar sig dock inte för exempelvis ritningar eller bilder med raka linjer och skarpa kontraster eller bilder som har transparenta partier. JPEG fyller nämligen själv ut utrymmet med vitt för att få till en rektangulär form.

PNG (PORTABLE NETWORK GRAPHICS) – (P)

För att bibehålla transparensen i en bild behöver du spara i PNG-format. Det finns två varianter av PNG och den största skillnaden är antalet färger. PNG-8 klarar bara 256 färger medan PNG-24 klarar 16,7 miljoner, det vill säga lika många som JPEG.

PNG-8 lämpar sig generellt bättre när du har enkelt grafik med få färger, exempelvis logotyper. Filen komprimeras men bildkvaliteten lämnas oförändrad vilket ger dig små filer med bra bildåtergivning. Om du har en bild med varierande transparens och många färger som tonar in i varandra ska du med fördel välja PNG-24. Nackdelen är att filerna bli tyngre vilket kan påverka webbsidans laddningstid negativt.

TIFF (TAGGED IMAGE FILE FORMAT) – (P)

Även detta är ett filformat för bilder men med den stora fördelen att det inte är bildförstörande. Man kan säga att det är fotot i sitt originalformat. Av naturliga skäl är därför TIFF större än JPEG, men det kompenseras av dess kvalitet. Formatet kan läsas av samtliga grafiska programvaror.

SVG (SCALABLE VECTOR GRAPHICS) – (V)

SVG är ett XML-baserat vektorgrafikformat för animerade, eller på annat sätt interaktiva, bilder. Det är vanligt förekommande på webben, exempelvis i logotyper när du vill undvika att den ska bli pixlig på retinaskärmar. Eftersom filstorleken är mindre än andra filformat får du bilder som laddas snabbt på webbsidan. SVG- formatet har blivit allt mer populärt de senaste åren och stöds idag av samtliga moderna webbläsare.