CNC-fräsning

CNC Fräsning (eng: CNC Milling) är en metod för att avlägsna material genom att använda ett roterande verktyg. 

Fräsarna är datorstyrda (CNC, Computer Numerical Control). Det innebär att man får, eller lägger in, informationen om en komponent i en dator, som sedan styr fräsmaskinen automatiskt. Det är generellt storleken på komponenten som begränsar vilken fräsmaskin som passar vilket projekt. Storleken mäts i längd, bredd och höjd (X,Y,Z). Även materialet spelar roll, då varvtalet som fräsverktyget roterar med anpassas beroende på material.

Frästa skyltar ger ett unikt djup i designen, och möjligheterna är oändliga, endast fantasin sätter gränserna.

CNC-fräs