Sublimering

Sublimeringtryck är en tryckteknik som används framförallt för att trycka på textiler, keramik och aluminium/stål. Det går endast att trycka på syntetiska textiler som innehåller polyester. Keramik så som muggar, skålar och glas är behandlade med ett ytskikt (coating) för att motivet skall fästa. Detta gäller även vid tryck på aluminium/stål.

Sublimering är när ett tillstånd ändras från fast till gas utan att bli flytande. Vid sublimeringstryck ändras de fasta färgpartiklarna till gasform genom värme och tryck för att sedan förenas med någon polymer åter till fast form.

Även om bläckstråleskrivare används vid sublimeringstryck så används inte vanligt bläck utan en vätska som bär färgen till pappret. Färgen har väldigt låg färgmättnad innan upphettning och ser oftast inte ut som slutresultatet. Efter att bilden överförts från pappret till slutprodukten så blir färgerna starka och klara.

Sublimeringsskrivare